EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De verantwoordelijkheden voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio voert deze taken uit.

Beeld professionals

Ontwikkelingen veiligheidsregio

Kwaliteit organisatie rondom rampen/crisis

Professionals noemen de kwaliteit van de organisatie rondom rampen/crises en ontwikkeling van de veiligheidsregio als belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Men vraagt daarbij onder andere aandacht voor personen met verward gedrag en geradicaliseerde personen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s en Besluit veiligheidsregio’s) maar zijn verplicht deze taken te laten uitvoeren door de veiligheidsregio, met uitzondering van het onderdeel bevolkingszorg (de ‘gemeentelijke processen’) van de crisisbeheersingsorganisatie. Dit onderdeel wordt door de gemeente, in samenwerking met andere gemeenten en de veiligheidsregio, op peil gebracht en gehouden.