EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over risico’s van gevaarlijke stoffen die worden opgeslagen of bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen.

Beeld professionals

Illegale dumpingen gevaarlijke/giftige stoffen

Dumping drugsafval

Professionals noemen illegale dumpingen van giftige stoffen en drugsafval als belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Men wijst daarnaast op de gevaren van de kerncentrale Tihange, intensivering vliegverkeer Beek, verdichting binnenstad met functies die elkaar niet helemaal verdragen en terrorismedreiging.

Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te onderscheiden zijn het ‘groepsrisico’ (GR) en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat het om de ‘naar buiten gerichte’ (ofwel externe) veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen.