EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Brandveiligheid

Brandveiligheid omvat de ontwerptechnische en gebruikstechnische brandveiligheid van gebouwen (zoals woongebouwen en gebouwen met horecabestemming) en de voorwaarden voor effectieve repressie.

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 t/m Q2
Brand of ontploffing - Totaal 116 200 144 152 165 79
Brand (geen brandstichting) 76 84 71 90 114 56
Brandstichting 40 116 73 62 51 23

Trendmatig is in de afgelopen jaren sprake van een lichte stijging van brand en brandstichting.

Beeld professionals

Brandveiligheid studentenpanden

Brandveiligheid horecapanden

Professionals noemen brandveiligheid in studentenpanden en horecapanden als belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Men vraagt daarnaast aandacht voor de risico’s van illegale hennepplantages.

Vanuit de startbijeenkomst Wonen en Zorg - ouderenhuisvesting is door het Sociale Domein het signaal afgegeven dat 'vroeger' (intramuraal) de bhv'ers (verzorgenden) ervoor zorgden dat degene met een lichamelijke of geestelijke beperking veilig werden geëvacueerd in geval van brand. Met de extramuralisatie wonen deze mensen in een 'gewone flat' en is de bhv-ondersteuning weggevallen.

Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische brandveiligheid van bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen en gebouwen met horecabestemming) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve repressie.