EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kijkt naar de veiligheid voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woon- en winkelgebied en school).

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 t/m Q2
Verkeersongevallen 1389 1335 1517 1385 1359 714
Verkeersoverlast - Totaal 50 65 120 132 117 48
Parkeerproblemen 35 43 49 53 51 27
Verkeersstremming 15 22 71 79 66 21
Snelheid (weg) 20 14 14 7 15 5

Verkeersoverlast is in de afgelopen jaren trendmatig gestegen. Het aantal verkeersongevallen is ongeveer gelijk gebleven en snelheid (weg) is licht gedaald.

Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017
% Te hard rijden: veel overlast [%] 27 25.7 24 25.4
Verkeersoverlast (% veel overlast) [%] 36 37.1 32.6 35.1
% Parkeerproblemen: veel overlast [%] 17.3 19.7 19 18.2
% Agressief rijgedrag: veel overlast [%] 9.4 8.6 9.8 9.1

Overlast door te hard rijden, agressief rijgedrag en parkeerproblemen is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Jaarlijks geeft ruim 25 procent van de inwoners van Maastricht aan overlast te ervaren van te hard rijden.

Beeld professionals

Asociaal/gevaarlijk rijgedrag

Parkeerdruk

Hardrijden

Professionals noemen asociaal/gevaarlijk rijgedrag en parkeerdruk als belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Men wijst daarbij op de risico’s van vergrijzing en deelname van ouderen in het verkeer. Daarnaast wordt gewezen op het belang van duidelijk bewegwijzering vooral gelet op de vele eenrichtingswegen in de binnenstad.

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers.