EnglishNederlands
Veiligheid Maastricht

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kijkt naar de veiligheid voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woon- en winkelgebied en school).

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Verkeersongevallen 1389 1335 1517 1385 1360 1446
Verkeersoverlast - Totaal 50 65 120 132 117 110
Parkeerproblemen 35 43 49 53 51 46
Verkeersstremming 15 22 71 79 66 64
Snelheid (weg) 20 14 14 7 15 10
Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017
% Te hard rijden: veel overlast [%] 27 25.7 24 25.4
Verkeersoverlast (% veel overlast) [%] 36 37.1 32.6 35.1
% Parkeerproblemen: veel overlast [%] 17.3 19.7 19 18.2
% Agressief rijgedrag: veel overlast [%] 9.4 8.6 9.8 9.1

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers.