EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Jeugd, alcohol en drugs

Overlast van alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte. Jongeren vormen een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van alcohol- en drugsgerelateerde problemen.

Beeld professionals

Problematische thuissituatie

Psychische of andere gezondheidsproblemen

Drugs- en drankgebruik

Professionals noemen problematische thuissituatie, psychische of andere gezondheidsproblemen en drugs- en drankgebruik als belangrijkste thema’s voor de komende jaren.