EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Veilige evenementen

De veiligheidsrisico’s die bij evenementen kunnen optreden, zoals geweld, overlast, vernieling en brandveiligheid.

Beeld professionals

Alcohol en jongeren

Overlast omgeving

Rampen en crisissituatie (bijvoorbeeld aanslagen, te grote bezoekersaantallen)

Over het algemeen worden voorafgaand aan een evenement in goed overleg voorwaarden gesteld om de veiligheid zo goed mogelijk te reguleren.

Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s opleveren. Het is aan de organisator om te voldoen aan voorwaarden voor de veiligheid en aan de gemeente om de juiste voorwaarden te stellen en die te handhaven. De risico’s liggen vooral in geweld, overlast, vernieling, brandveiligheid en crisisbeheersing.