EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Veilige bedrijventerreinen

De onveiligheid op bedrijventerreinen gaat over sociale onveiligheid, denk aan zaken als bedrijfsinbraak. En ook fysieke onveiligheid door de inrichting en het onderhoud van de terreinen.

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 t/m Q2
Diefstal uit of inbraak in bedrijven en kantoren 303 213 163 132 147 75
Diefstal uit of inbraak in bedrijven en instellingen 179 127 54 36 44 19

Diefstal/inbraak bedrijven kantoren en instellingen: uit de absolute cijfers blijkt dat in de afgelopen 4 jaar sprake is van een trendmatige daling.

Beeld professionals

Criminele activiteiten

Bedrijfsinbraken

Illegale bewoning

Inrichting openbare ruimte

Professionals noemen criminele activiteiten en bedrijfsinbraken als belangrijkste thema’s voor veilige bedrijventerrein. Daarnaast beschouwt men de inrichting van de openbare ruimte en het tegengaan van illegale bewoning als belangrijke speerpunten.

Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak, diefstal, overvallen en vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en onderhoud van de terreinen, verkeersveiligheid en brandveiligheid.

Maastricht kent een aantal grotere bedrijventerreinen: Maastricht-Zuid, Beatrixhaven, Bosscherveld, Randwyck-Zuid en Scharn-Noord. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere terreinen verspreid over de stad in de nabijheid van woonwijken. Op de bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinenverenigingen actief, die gezamenlijk zijn verenigd in de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM).

Veiligheid op de bedrijventerreinen is een van de aandachtspunten van de SIM.