EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Subjectieve veiligheid

Subjectieve veiligheid kijkt naar het ‘veiligheidsgevoel’ van bewoners in hun eigen woonbuurt.

Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017
Rapportcijfer veiligheid (gem.) [score] 6.5 6.6 7 6.9
Rapportcijfer leefbaarheid (gem.) [score] 7 7.2 7.3 7.2
% Frequentie onveilig in uw eigen buurt - Vaak [%] 6.1 4.1 1.2 3

De inwoners van Maastricht geven in de afgelopen 4 jaar gemiddeld een 6,7 als rapportcijfer voor de veiligheid in Maastricht.

Het rapportcijfer leefbaarheid is in de afgelopen bijna gelijk gebleven.

Het percentage inwoners dat aangeeft zich vaak onveilig te voelen in de eigen buurt is in Maastricht van 6,1 procent in 2014 gedaald naar 3 procent in 2017.

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners van Maastricht overlast van te hard rijden en hondenpoep al jaren als hoogste prioriteit noemen. Maastrichtenaren ervaren daarnaast veel overlast van drugsgebruik, parkeerproblemen en rommel op straat. Overlast van drugsgebruik is overigens na 2015 beduidend gedaald.

Beeld professionals

Onveiligheidsgevoel door verloedering openbare ruimte

Onveiligheidsgevoel door asociaal gedrag (normvervaging)

Onveiligheidsgevoel door criminaliteit in de buurt

Onveiligheidsgevoel als gevolg van drugsoverlast

Onveiligheidsgevoel door intimidatie in de buurt

Professionals geven aan dat bewoners zich vooral onveilig voelen in de buurt door verloedering openbare ruimte, asociaal gedrag, drugsoverlast, criminaliteit en intimidatie. Ze wijzen erop dat de betrokkenheid tussen buurtbewoners afneemt. Dat heeft een negatief effect op de sociale cohesie.

Voor de subjectieve veiligheid is het gebrek aan sociale cohesie in de buurt van invloed op de veiligheidsbeleving van bewoners. Hierdoor zijn bewoners minder weerbaar tegen (ondermijnende) criminaliteit, overlast en intimidatie.

De veiligheidsbeleving (subjectief) is in de afgelopen jaren weliswaar licht verbeterd, maar is in Maastricht over het geheel genomen nog steeds slechter dan het gemiddelde in de G32-gemeenten.